NASZE WSZYSTKIE KURSY


Szkolenia i rozwiązania oferowane przez Ośrodek Szkoleń Ratowniczych EMS to gwarancja wysokiej jakości i profesjonalizmu będących wynikiem wieloletniego doświadczenia. W elastyczny sposób dostosowujemy programy i rozwiązania do potrzeb firm prywatnych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także klientów indywidualnych. Wszystkie oferowane przez nas programy szkoleniowe zaprojektowane są zgodnie z najnowszymi standardami komitetu doradczego ds. resuscytacji International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).
Nasze certyfikaty są gwarancją i potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności.

KURS PIERWSZEJ POMOCY – KOMPLETNY


kurs pierwszej pomocy kompletny w Warszawie
Kurs BLS/AED przeznaczony jest dla wszystkich osób które chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs przygotowuje uczestników do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia. Program szkolenia obejmuje m.in.: jedno- i dwuosobową resuscytację krążeniowo-oddechową osób dorosłych, użycie automatycznego defibrylator zewnętrznego (AED) oraz postępowanie z poszkodowanym po urazie.

KURSY DLA FIRM I INSTYTUCJI


kurs pierwszej pomocy dla firm w Warszawie
Proponujemy różne formy edukacji ratowniczej: prelekcje, pokazy, szkolenia dopasowane do potrzeb Państwa Firmy. Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu prawdziwego zagrożenia. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych i budowanie w uczestnikach pewności siebie, aby nie wahali się udzielić pomocy poszkodowanym. Gwarantujemy skuteczną i ciekawą formę zajęć oraz dobrą atmosferę podczas szkolenia.

SZKOLENIA DLA PALCÓWEK MEDYCZNYCH


szkolenia placówek medycznych w Warszawie
Oferujemy kursy na różnym poziomie zaawansowania, dostosowane do specyfiki określonego zawodu, stanowiska i placówki. Programy szkoleń opierają się na najnowszych standardach opieki nad pacjentem zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, odnośnie przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i udzielania pierwszej pomocy przy problemach układu krążenia.

PIERWSZA POMOC DZIECIOM


pierwsza pomoc dzieciom
Kurs pierwszej pomocy dzieciom został opracowany z myślą o tych, którzy na co dzień pracują lub przebywają z dziećmi – rodzicach, opiekunkach, pracownikach placówek oświatowych.
Podczas kursu uczestnicy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy chorym lub rannym dzieciom. Ćwiczą poszczególne kroki postępowania, jakie należy podjąć podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dzieci. Zakres kursu obejmuje wstępną i dodatkową pomoc przedmedyczną dzieciom w wieku od 1 roku do okresu dojrzewania oraz niemowlętom.

KURS RATOWNICTWA DROGOWEGO


kurs ratownictwa drogowego w Warszawie
Wypadki drogowe stanowią poważny problem społeczny i są tragediami, które wydarzają się każdego dnia. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może uratować komuś życie i dlatego jest bardzo ważna. Kurs ratownictwa drogowego jest połączeniem wykładów z zajęciami praktycznymi, w czasie których prowadzone są symulacje różnych zdarzeń drogowych z wykorzystaniem standardowych scenariuszy. Podczas szkolenia nauczysz się jak udzielać pierwszej pomocy będąc pierwszym na miejscu zdarzenia, przestrzegając przy tym tych samych zasad, których przestrzegają zawodowi ratownicy medyczni.

MALI RATOWNICY


kurs mali ratownicy w Warszawie
Uczymy dzieci jak być bezpiecznym i co należy robić w razie wypadku. Podczas zajęć ćwiczymy scenariusze, które pomagają dzieciom utrwalić wiedzę, opanować strach i dać im pewność siebie. Zakres materiału i forma przekazu dostosowana jest do wieku uczestników. Dzieci mimo młodego wieku, mogą uratować życie poprzez proste działania.