NASZE WSZYSTKIE KURSY


Szkolenia i rozwiązania oferowane przez Ośrodek Szkoleń Ratowniczych EMS to gwarancja wysokiej jakości i profesjonalizmu będących wynikiem wieloletniego doświadczenia. W elastyczny sposób dostosowujemy programy i rozwiązania do potrzeb firm prywatnych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także klientów indywidualnych. Wszystkie oferowane przez nas programy szkoleniowe zaprojektowane są zgodnie z najnowszymi standardami komitetu doradczego ds. resuscytacji International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).
Nasze certyfikaty są gwarancją i potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności.

KURS PIERWSZEJ POMOCY – KOMPLETNY


kurs-pierwszej-pomocy-kompletny
Kurs BLS/AED przeznaczony jest dla wszystkich osób które chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs przygotowuje uczestników do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia. Program szkolenia obejmuje m.in.: jedno- i dwuosobową resuscytację krążeniowo-oddechową osób dorosłych, użycie automatycznego defibrylator zewnętrznego (AED) oraz postępowanie z poszkodowanym po urazie.

KURSY DLA FIRM I INSTYTUCJI


kurs-pierwszej-pomocy-dla-firm
Proponujemy różne formy edukacji ratowniczej: prelekcje, pokazy, szkolenia dopasowane do potrzeb Państwa Firmy. Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu prawdziwego zagrożenia. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych i budowanie w uczestnikach pewności siebie, aby nie wahali się udzielić pomocy poszkodowanym. Gwarantujemy skuteczną i ciekawą formę zajęć oraz dobrą atmosferę podczas szkolenia.

SZKOLENIA DLA PALCÓWEK MEDYCZNYCH


szkolenia-placowek-medycznych
Oferujemy kursy na różnym poziomie zaawansowania, dostosowane do specyfiki określonego zawodu, stanowiska i placówki. Programy szkoleń opierają się na najnowszych standardach opieki nad pacjentem zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, odnośnie przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i udzielania pierwszej pomocy przy problemach układu krążenia.

PIERWSZA POMOC DZIECIOM


pierwsza-pomoc-dzieciom
Kurs pierwszej pomocy dzieciom został opracowany z myślą o tych, którzy na co dzień pracują lub przebywają z dziećmi – rodzicach, opiekunkach, pracownikach placówek oświatowych.
Podczas kursu uczestnicy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy chorym lub rannym dzieciom. Ćwiczą poszczególne kroki postępowania, jakie należy podjąć podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dzieci. Zakres kursu obejmuje wstępną i dodatkową pomoc przedmedyczną dzieciom w wieku od 1 roku do okresu dojrzewania oraz niemowlętom.

KURS RATOWNICTWA DROGOWEGO


kurs-ratownictwa-drogowego
Wypadki drogowe stanowią poważny problem społeczny i są tragediami, które wydarzają się każdego dnia. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może uratować komuś życie i dlatego jest bardzo ważna. Kurs ratownictwa drogowego jest połączeniem wykładów z zajęciami praktycznymi, w czasie których prowadzone są symulacje różnych zdarzeń drogowych z wykorzystaniem standardowych scenariuszy. Podczas szkolenia nauczysz się jak udzielać pierwszej pomocy będąc pierwszym na miejscu zdarzenia, przestrzegając przy tym tych samych zasad, których przestrzegają zawodowi ratownicy medyczni.

MALI RATOWNICY


kurs-mali-ratownicy
Uczymy dzieci jak być bezpiecznym i co należy robić w razie wypadku. Podczas zajęć ćwiczymy scenariusze, które pomagają dzieciom utrwalić wiedzę, opanować strach i dać im pewność siebie. Zakres materiału i forma przekazu dostosowana jest do wieku uczestników. Dzieci mimo młodego wieku, mogą uratować życie poprzez proste działania.