KURSY DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH


Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie szkoleń z ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Programy szkoleń opierają się na najnowszych standardach opieki nad pacjentem zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015, odnośnie przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i udzielania pierwszej pomocy przy problemach układu krążenia.
Oferta jest skierowana przede wszystkim do pracowników przychodni i gabinetów stomatologicznych.
W trakcie zajęć koncentrujemy się na ćwiczeniach praktycznych z użyciem profesjonalnego sprzętu medycznego. Scenariusze zajęć zaprojektowane są w oparciu o rzeczywiste sytuacje.

kurs-dla-placowek-medycznych

Zajęcia zawierają m.in.:

- ocenę pacjenta w stanach zagrożenia życia wg schematu ABC
- postępowanie z osobą nieprzytomną algorytmy działania
- resuscytację krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
- użycie automatycznego defibrylatora – AED
- tlenoterapię bierną i czynna u pacjentów w stanach nagłych

kurs-dla-placowek-medycznych-2

Zakres tematyczny i ostateczny kształt programu pozostaje do wspólnego ustalenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.
Chętnie omówimy naszą ofertę pod kątem Państwa indywidualnych potrzeb.