KURS RATOWNICTWA DROGOWEGO


Wypadki drogowe stanowią poważny problem społeczny i są tragediami, które wydarzają się każdego dnia. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może uratować komuś życie i dlatego jest bardzo ważna.
Kurs ratownictwa drogowego jest połączeniem wykładów z zajęciami praktycznymi, w czasie których prowadzone są symulacje różnych zdarzeń drogowych z wykorzystaniem standardowych scenariuszy.
Podczas szkolenia nauczysz się jak udzielać pierwszej pomocy będąc pierwszym na miejscu zdarzenia, przestrzegając przy tym tych samych zasad, których przestrzegają zawodowi ratownicy medyczni. Wiedza zdobyta na naszym kursie oraz unikatowa formuła prowadzonych zajęć, da Ci poczucie pewności oraz umiejętności, które nierzadko decydują o życiu lub śmierci ofiar wypadków.

szkolenia ratownicze ems 1

W programie kursu m.in.:

-zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy
-ocena i monitorowanie funkcji życiowych poszkodowanego – ABCD’S
-resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci
-użycie
-postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
-użycie kołnierza i stabilizacja kręgosłupa szyjnego
-urazy – badanie urazowe, bandażowanie, unieruchamianie kończyn
-zdejmowanie kasku motocyklowego
-szybkie wydobycie poszkodowanego
-wywiad SAMPLE
-ćwiczenia scenariuszy
szkolenia ratownicze ems 2

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat EMS potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.
Czas szkolenia: 6 godzin zegarowych.

TERMIN KURSU


Kurs Ratownictwa Drogowego dla grup zorganizowanych organizujemy w dowolnym miejscu i w dogodnym dla Państwa terminie. Szczegółowy program, koszty organizacji oraz czas trwania szkolenia ustalamy wspólnie. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.