PIERWSZA POMOC


KURS PIERWSZEJ POMOCY – KOMPLETNY


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
​Kurs przygotowuje uczestników do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia. Program szkolenia obejmuje m.in.: jedno- i dwuosobową resuscytację krążeniowo-oddechową osób dorosłych i dzieci, użycie automatycznego defibrylator zewnętrznego (AED) oraz postępowanie z poszkodowanym po urazie.

kurs-pomocy-niemowlętą

​W programie:

-zasady bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych
-aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
-wzywanie pomocy, rozmowa z dyspozytorem
-postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym (dorosły i dziecko) – algorytm BLS
-ewakuacja bezpośrednia z zagrożonego miejsca
-ocena funkcji życiowych
-resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
-resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
-użycie AED – automatycznego defibrylatora AED
-postępowanie we wstrząsie
-tamowanie krwotoków
-postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
-postępowanie w przypadku duszności i bólu w klatce piersiowej
-postępowanie w przypadku zadławienia
-postępowanie w przypadku drgawek (epilepsja) i drgawek gorączkowych u dzieci
-pomoc w przypadku porażenia prądem i oparzeniach
-postępowaniu w przypadku zatrucia
-postępowanie w przypadku hipotermii
-elementy ratownictwa drogowego
-ćwiczenia scenariuszy ratowniczych
kurs-pierwszej-pomocy-kompletny

Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki, które pomagają przygotować się przed spotkaniem, a w czasie kursu skoncentrować na ćwiczeniach
​Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych i budowanie w uczestnikach pewności siebie, aby nie wahali się udzielić pomocy poszkodowanym. Gwarantujemy skuteczną i ciekawą formę zajęć oraz dobrą atmosferę podczas szkolenia.
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat EMS potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.
Czas szkolenia: 7 godzin zegarowych
​Miejsce szkolenia: Warszawa

TERMIN KURSU


Dla grup zorganizowanych kurs organizujemy w dowolnym miejscu i w dogodnym dla Państwa terminie. Szczegółowy program, koszty organizacji oraz czas trwania szkolenia ustalamy wspólnie.
​Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.