KURSY DLA FIRM I INSTYTUCJI


Proponujemy różne formy edukacji ratowniczej: prelekcje, pokazy, szkolenia dopasowane do potrzeb Państwa Firmy.
Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu prawdziwego zagrożenia.
Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych i budowanie w uczestnikach pewności siebie, aby nie wahali się udzielić pomocy poszkodowanym.
Gwarantujemy skuteczną i ciekawą formę zajęć oraz dobrą atmosferę podczas szkolenia.

kurs-ratownictwa-dla-firm
Standardowy program szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników obejmuje:

- znajomość obowiązujących przepisów dotyczących pierwszej pomocy
- rola pierwszego ratownika na miejscu zdarzenia
- profilaktyka zakażeń podczas działań ratowniczych
- łańcuch przeżycia – wzywanie służb ratunkowych
- ocena funkcji życiowych poszkodowanego
- postępowanie z osobą nieprzytomną
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych – algorytm BLS 2015
- użycie automatycznego defibrylatora AED
- postępowanie w przypadku zakrztuszenia dorosłych
- postępowaniu w przypadku omdlenia, drgawek, duszności i zawału serca
- postępowanie we wstrząsie uczuleniowym (anafilaktycznym)
- postępowanie przy urazach – badanie urazowe,
- postępowanie w oparzeniach
- postępowanie w porażeniu prądem elektrycznym
- scenariusze ratownicze

Oferujemy również rozbudowanie programu o dodatkowe moduły:
- pierwsza pomoc dzieciom
- ratownictwo drogowe

kurs-ratownictwa-dla-firm-2
Wspieramy firmy w zakresie bezpieczeństwa.
Prowadzimy doradztwo, konsultacje merytoryczne oraz oferujemy pomoc przy zaopatrzeniu firmy w stosowny sprzęt do udzielania pomocy.
Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.