KURS PEDIATRYCZNY


Niezależnie od tego, jak jesteśmy ostrożni w opiece i wychowywaniu naszych pociech, dzieci ulegają wypadkom. Najwięcej z tych wypadków ma miejsce w domu, szkole, podczas wakacji oraz ferii. Dlatego też rodzice, dziadkowie, opiekunowie i nauczyciele muszą wiedzieć co robić, gdy dziecko ulegnie wypadkowi lub nagle zachoruje.
Zapraszamy na kurs pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom.

kurs-pomocy-dzieciom

Podczas kursu uczestnicy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy chorym lub rannym dzieciom. Ćwiczą poszczególne kroki postępowania, jakie należy podjąć podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dzieci. Zakres kursu obejmuje wstępną i dodatkową pomoc przedmedyczną dzieciom w wieku od 1 roku do okresu dojrzewania oraz niemowlętom.
kurs-pomocy-niemowlętą

Program kursu:

-zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci o których trzeba pamiętać.
-ocena miejsca zdarzenia, wzywanie pogotowia ratunkowego
-ocena funkcji życiowych dziecka i niemowlęcia
-niepokojące objawy u dziecka
-postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
-postępowanie w przypadku zadławienia
-resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowląt i dzieci
-użycie automatycznego defibrylatora AED
-postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
-postępowanie w przypadku wstrząsu
-postępowanie urazowe – urazy kończyn, krwotoki
-oparzenia u dzieci
-zatrucia u dzieci
-drgawki u dzieci
-postępowanie w porażeniu prądem
-postępowanie w przypadku ukąszeń i użądleń
-domowe apteczki – wyposażenie i sposób użycia
Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, Ratownicy Medyczni -absolwenci Uniwersytetów Medycznych. Posiadający międzynarodowe uprawnienia instruktorskie oraz wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa leczenia stanów nagłych u dzieci.
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat EMS potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.
Czas szkolenia: 4 godziny zegarowe. Miejsce szkolenia: Warszawa.

TERMIN SZKOLENIA


Dla grup zorganizowanych kurs organizujemy w dowolnym miejscu i w dogodnym dla Państwa terminie. Szczegółowy program, koszty organizacji oraz czas trwania szkolenia ustalamy wspólnie. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.